Webdesign

Webové stránky

S rostoucím počtem kvalitního připojení k internetu i počítačové gramotnosti se webové stránky stávají pro firmu nejlepší formou reklamy, protože na rozdíl od jiných médií:

 • Jsou dostupné 24hodin denně.
 • Nejsou prakticky omezené množstvím informací, které zákazníkovi nabízejí.
 • Jsou interaktivní - zákazník si může vybrat, co si prohlédne a přečte.
 • Jsou nejaktuálnější - při použití pokročilejších technologií mohou být stránky doplněny o nové informace během několika minut a to s nulovými náklady.
 • Jejich výrobní i provozní náklady jsou ve srovnání s jinými formami reklamy a prezentace nesrovnatelně nižší. Již jedna větší zakázka, získaná pomocí vaší prezentace, vám může vrátit náklady na její pořízení.

Kvalitní webové stránky

Výše uvedené výhody webových stránek jsou nepochybně pravdivé, ale pouze v případě, že webové stránky jsou kvalitní. Kvalitní webové stránky, které vám nabízíme:

 • Jsou optimalizované pro vyhledávače - to umožní vaším novým zákazníkům stránky najít a najít je dříve než stránky konkurence, nejen díky lepšímu umístění ve vyhledávačích.
 • Mají poutavý ale také účelný design, který nejen přiláká zákazníkovu pozornost v prvních sekundách návštěvy, ale také vyjádří a potrhne obsah, smysl a účel webových stránek a tím i celé firmy a usnadní zákazníkovi orientaci, hledání a prohlížení webu.
 • Jsou přehledné, rychle se načítají a celkově nabízejí uživatelský komfort - navigace (menu) na stránkách musí přehledná a jasná (a to pro každého), musí být neustále dostupná, obsah webu musí být srozumitelný, gramaticky správný, vhodně dělený na stránky, nadpisy, odstavce, psán poutavě s citem pro cílovou skupinu a splňující základní typografické konvence tak, aby návštěvník rychle našel to co potřebuje, stal se z něho váš zákazník a neodešel znuděný ke konkurenci.
 • Jsou přístupné - stránky se zobrazují stejně a tedy korektně i v méně tradičních prohlížečích. Množství lidí, kteří je používají, může být sice jen několik procent, ale již při tisícových návštěvách jsou to desítky a stovky uživatelů, které rozhodně nenecháme ze stránek odejít ke konkurenci. Stránky jsou samozřejmě přístupné bez použití JavaScriptu, CSS, obrázků, cookies apod. a také pomocí prohlížecích audio zařízení.

Používané technologie

XHTML
Základním prvkem webových stránek je jejich struktura v XHTML kódu. Nabízíme vám stránky s kódem, který bude přehledný a validní, podle celosvětových standardů. Validní kód je základem pro dostupné stránky, které jsou dobře přístupné pro uživatele, prohlížeče i vyhledávače.
CSS
Používání kaskádových stylů umožňuje rychle a efektivně přizpůsobit vzhled stránek vašim požadavkům a to i dodatečně. Vytvořený kód CSS souboru budě opět splňovat požadavky na validitu.
JavaScript
Je skriptovací jazyk na straně klienta, umožňující vyšší interakci návštěvníka se stránkami. Jeho používání je v poslední době často diskutováno, protože mnoho prohlížečů ho, např. z bezpečnostních důvodů, vypíná. My vám nabízíme stránky, které uživatelům, používajícím JavaScript, poskytnou vyšší interakci a komfort při prohlížení stránek a těm ostatním jejich plnohodnotnou a dostupnou obdobu.
SEO
SEO je optimalizace pro vyhledávače, která má pomocí např. vhodně volených a formátovaných textů na stránce, zlepšit pozici stránek ve vyhledávačích. Čímž se k vám zákazník dostane dříve než ke konkurenci.

Jak to probíhá

 1. Získávání informací

  • Zodpovězení vašich dotazů
  • Vyslechnutí vašich požadavků, nápadů a představ
  • Získání různých druhů podkladů pro vytvoření stránek
  • Společná diskuse nad způsobem a metodami splnění vašich požadavků
  • Přesné stanovení struktury a funkcí stránek, termínu a ceny
 2. Návrh grafické podoby webu

  • Vytvoření několika návrhů podoby stránek
  • Vybraní nějvhodnějšího návrhu
  • Doladění finálního návrhu podle vašich představ
  • Schválení
 3. Kódování

  • Vytvoření struktury stránek
  • Implementace designu do zdrojového kódu
  • Úprava, vložení a formátování textů i dalšího obsahu
  • Případné použití různých webových aplikací
 4. Uvedení do provozu

  • Testování stránek
  • Předložení zákazníkovi, úprava podle případných připomínek
  • Předání funkčních a vámi schválených stránek
  • Využití dalších služeb jako např. výběr a zařízení vhodného webhostingu a registrace domény, zařazení do vyhledávačů včetně volby klíčových slov a frází, správa webu, konzultace